Kwaliteit kraantjeswater

Reactie van De Watergroep op reportage Terzake 21 oktober 2015

Naar aanleiding van de reportage over de kwaliteit van kraantjeswater in Terzake op 21 oktober formuleren wij graag volgende reactie:

Ons leidingwater wordt dagelijks op een 60-tal kwaliteitsnormen gecontroleerd en is daarmee het strengst gecontroleerde voedingsproduct. Wij voeren duizenden analyses uit op jaarbasis en staan daarmee garant voor een prima kwaliteit. Wij rapporteren hierover ook aan onze regulator, de Vlaamse Milieumaatschappij.

We hebben de analyseresultaten die in de reportage aan bod kwamen niet gezien, maar stellen ons ernstige vragen bij de manier waarop de stalen werden genomen en getransporteerd. Onze staalnemers moeten strikte procedures volgen bij staalname, dit is voor de reportage duidelijk niet gebeurd. Het aantal niet-conforme stalen (20% van aantal stalen, terwijl dit bij onze staalname een minimale fractie is waarvoor de oorzaak dan nog meestal bij de binneninstallatie ligt) en de aard van de vastgestelde overschrijding (bacteriologische besmetting) bevestigen die veronderstelling. Bij een niet-conformiteit voeren wij trouwens steeds een tweede staalname uit, waarbij de oorzaak van de mogelijke overschrijding wordt nagegaan.

We hebben via AquaFlanders aangeboden om bij alle betrokkenen een correcte staal te nemen en dan een nieuwe analyse uit te voeren. De resultaten hiervan worden later gecommuniceerd.

Kraantjeswater is perfect drinkbaar en heeft geen bijkomende filtering nodig. Proeven met elektrolyse zijn misleidend en tonen helemaal niet aan dat het drinkwater verontreinigd is. Ze geven enkel aan dat er mineralen, zouten, ijzer ... aanwezig zijn. Zie ook dit bericht op onze website. Zuivering via een rietveld levert in elk geval geen water van drinkwaterkwaliteit. Vorige zomer hebben alle Vlaamse drinkwaterbedrijven samen 67 stalen laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Daarbij werden nergens asbestvezels aangetroffen. Bekijk voor meer informatie hierover het VMM-rapport.