13.08.2015 - Weersvoorspellingen: kans op noodweer

Zoals u wellicht al vernomen hebt zal vanavond en vannacht een onweerszone ons land, en in het bijzonder onze regio, passeren. Ook daarna zou de aangevoerde lucht onstabiel blijven en vallen buien niet uit te sluiten. Onweders kunnen aanzienlijke hoeveelheden neerslag met zich meebrengen.

De gemeente beschikt over diverse waterbufferbekkens die overtollig hemelwater voldoende lange tijd kunnen opvangen. Bij wateroverlast verwittigt u Brandweer Tienen op de nummers 016/81 35 55 of 016/80 45 60 of via het noodnummer 112. 

De burgemeester volgt samen met de technische dienst de situatie voor onze gemeente op de voet op en zal indien nodig gepaste noodmaatregelen treffen.