Resultaten openbaar onderzoek en definitief mestactieplan

De Vlaamse Overheid stelde een mestactieprogramma op voor de periode 2015-2018 (MAP 5).

Het 5e mestactieprogramma bevat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Op woensdag 10 juni 2015 werd het voorstel van decreet dat uitvoering geeft aan het vijfde mestactieprogramma goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Klik  hier voor alle informatie en u vindt er ook alle resultaten van het openbaar onderzoek en het defintieve mestactieprogramma.