Herinrichting Tiense Vesten

Kabbeeksepoort open vanaf 14 juli. Werken verschuiven naar binnenring en Gilainstraat op 4 augustus.

Het Agentschap Wegen en Verkeer rondt de werken aan de Kabbeeksepoort in Tienen half juli af. Op maandag 13 juli start het bouwverlof en wordt er gedurende drie weken niet gewerkt aan de Vesten. Wegen en Verkeer stelt de Kabbeeksepoort vanaf 14 juli opnieuw open voor het verkeer. Op dinsdag 4 augustus verschuiven de werken van de buitenring naar de binnenring waar de aannemer de werken op de Vesten ter hoogte van de Gilainstraat aanvat. Op dat moment wordt de vernieuwde buitenring opengesteld voor het verkeer en de binnenring afgesloten. Ook de Gilainstraat zelf wordt heel de maand augustus afgesloten tot het kruispunt met de Kliniekstraat. De nutsmaatschappijen voeren tussen 13 en 17 juli voorbereidende werken uit waardoor de Gilainstraat van 13 tot 15 juli al enkele dagen afgesloten wordt.

Kabbeeksepoort open vanaf 14 juli

Wegen en Verkeer rondt op dit moment de werken aan de Kabbeeksepoort af. Tot half juli worden de rijweg, fierspaden en signalisatie afgewerkt. Dan start het bouwverlof waardoor gedurende drie weken door de aannemer niet wordt gewerkt aan de Vesten. Omdat de werken aan de Kabbeeksepoort dan klaar zijn, stelt Wegen en Verkeer het kruispunt vanaf dinsdag 14 juli opnieuw open voor het verkeer. Vanaf dan zijn alle bewegingen opnieuw mogelijk. Hierdoor vervalt de omleiding via Glabbeek die tijdens het afsluiten van de Kabbeeksepoort werd ingesteld.

Gilainstraat van 13-15 juli en hele maand augustus afgesloten

De nutsmaatschappijen maken van het bouwverlof gebruik om voorbereidende werken uit te voeren. Van 13 tot 17 juli verplaatsen zij hun nutsleidingen in de Gilainstraat. Hierdoor zal de Gilainstraat vanaf het kruispunt met de Vesten tot het kruispunt met de Kliniekstraat afgesloten worden voor het verkeer tussen 13 en 15 juli. Deze voorbereidende werken kaderen binnen de aanleg van de nieuwe riolering die vanaf 4 augustus in de Gilainstraat wordt aangelegd. Ook voor deze werken sluit Wegen en Verkeer gedurende de hele maand augustus dit deel van de Gilainstraat af. Tijdens beide perioden blijft de Gilainstraat bereikbaar via de Veldbornstraat en Waaibergstraat.

Werken verplaatsen zich van buiten- naar binnenring op 4 augustus

In augustus start Wegen en Verkeer ook de herinrichting van de binnenring tussen de Aarschotsepoort en de Oplintersepoort. De werken in de Gilainstraat worden gelijktijdig uitgevoerd om de hinder voor de omwonenden in deze zone tot een minimum in de tijd te beperken. Op dat moment verschuift de werkzone van de buitenring naar de binnenring. Hierdoor zal het verkeer vanaf 4 augustus op de Vesten van de vernieuwde buitenring kunnen gebruik maken. Tot dan blijft het verkeer in beide richtingen op de binnenring rijden.
Op de binnenring voert Wegen en Verkeer dezelfde werken uit als op de buitenring. Dit houdt in dat Wegen en Verkeer de weg opbreekt, rioleringen vernieuwt, nieuwe funderingen aanbrengt, een nieuw wegdek en nieuwe fietspaden aanlegt en de signalisatie vernieuwt. Deze werken duren tot het voorjaar van 2016 waarna de werken verschuiven naar de Aarschotsepoort.