Middenstand Hoegaarden - afwijking wekelijkse rustdag zomer 2015

Wekelijkse rustdag

In navolging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel en dienstverlening, heeft het college van burgemeester en schepenen van Hoegaarden voor alle kleinhandelaars op haar grondgebied een afwijking van de wekelijkse rustdag vastgelegd voor de zomermaanden juli en augustus 2015. Dit wil zeggen dat er geen verplichte rustdag is tijdens deze twee maanden.