Geen asbestprobleem in ons drinkwater

De Vlaamse drinkwatersector wil graag reageren op het artikel in EOS over asbest in leidingwater. Zij vinden het jammer dat onrustwekkende informatie wordt verstrekt over mogelijk aanwezige asbestvezels zonder dat daar een wetenschappelijke basis voor is. Daarom sommen wij de feiten graag even voor u op:

- De Wereldgezondheidsorganisatie is de wereldwijde referentie op het vlak van gezondheidsrisico's met betrekking tot drinkwater. Zij bevestigt op basis van de resultaten van beschikbare wetenschappelijke studies dat asbestvezels enkel schadelijk zijn bij inademing en niet bij orale inname. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ook in de laatste 'Richtlijnen voor de kwaliteit van drinkwater' van 2011 geen normering opgenomen voor asbest. Ook de Europese drinkwaterwaterrichtlijn bevat geen norm voor asbest in drinkwater.

- In de Verenigde Staten bestaat een norm van 7 miljoen asbestvezels per liter water. Metingen geven aan dat wij hier in Vlaanderen ver beneden deze norm zitten.

- De kans dat asbestvezels vrijkomen in drinkwater is klein: de asbestvezels in de drinkwaterleidingen zijn vast gebonden door het omhullende cement. Daarnaast zorgen wij ervoor dat het water dat wij verdelen in evenwicht is (niet zuur) zodat dit cement niet kan oplossen, wat de kans op het vrijkomen van vezels verder minimaliseert.

- Bij werken aan asbestleidingen gelden uitgebreide voorzorgsmaatregelen om de mensen die deze werken uitvoeren en de omgeving te beschermen en om te vermijden dat zij vezels inademen of dat er vezels in de lucht terechtkomen.

- Wij geven voorrang aan de vervanging van asbestleidingen, zeker in synergie met andere nutswerken. Het is echter niet realistisch alle leidingen op korte termijn te vervangen, zowel op financieel en technisch vlak als wat de hinder betreft die veroorzaakt wordt door het opbreken van straten.