Hoegaarden ondertekent "Verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede"

Omdat 23% van de kinderen in de Europese Unie het risico loopt in armoede te vervallen - een cijfer dat blijft stijgen - en Europa de ambitie heeft om tegen 2020 het aantal personen in armoede met 20 miljoen te verminderen, ondertekenen burgemeesters uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië vandaag de 'Verklaring van Burgemeesters tegen kinderarmoede', een initiatief van de federale overheid.

Volgens de laatste lokale statistieken worden in Hoegaarden slechts 3% van de kinderen in kansarme gezinnen geboren.  Een beter cijfer dan in de rest van Vlaanderen.  Toch willen wij als gemeente mee aandacht vragen voor de problematiek van de kinderarmoede.  Wij willen mee druk uitoefenen op het (inter)nationaal beleid én daadwerkelijk hieraan meewerken in de gemeente zelf.

Ook de koepelverenigingen van steden en gemeenten (VVSG, UVCW en VSGB ) ondertekenen mee. Ze geven hiermee te kennen dat de strijd tegen kinderarmoede een prioriteit moet zijn voor alle beleidsverantwoordelijken en roepen de Europese, nationale en regionale autoriteiten op om een transversaal en doelgericht beleid uit te werken en de lokale overheden te steunen bij hun initiatieven.

De focus ligt op het verbeteren van de toegang tot adequate middelen, het verstrekken van betaalbare hoogwaardige dienstverlening en het bevorderen van het recht van kinderen op participatie. De VVSG blijft bij de federale overheid vanzelfsprekend aandringen op het verderzetten van de projectsubsidie voor de lokale netwerken 'Kinderen Eerst' (zonder tegenbericht stopt de financiering in mei 2015) en minstens het behoud van de middelen voor sociale activering om kinderarmoede tegen te gaan (die zouden in 2015 met 20% verminderen). In Vlaanderen leven zo'n 160.000 of 11% van de minderjarige kinderen in armoede; in heel België is dat 18,7%.