Verschuivingen binnen het Bijzonder Comité Sociale Dienst

Gisteren tijdens het College van burgemeester en schepenen hebben 2 nieuwe leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) hun eed afgelegd voor de Burgemeester.
Lieve Meulemans (CD&V) en Monica Janssens (N-VA) vervangen in de toekomst respectievelijk Conny Gevens (CD&V) en Carine Leys (N-VA).
Conny Gevens schuift door naar de Gemeenteraad vermits Lynn Minnot verhuist naar Leuven.