Het lokaal bestuur Hoegaarden heeft een nieuw logo

Het lokaal bestuur van Hoegaarden stelt met trots hun nieuwe logo voor. Dit logo werd in samenwerking met de firma Carmona en een inspiratiegroep van 19 Hoegaardiers ontwikkeld. Deze groep had dan ook de eer om als eerste via een preview het logo te ontdekken.
Nadien hebben ook de leden van de gemeenteraad hun princiepsakkoord gegeven.

Hierbij vind je het verhaal en de uitleg hoe het nieuwe logo is opgebouwd.

De volgende maanden zullen wij alles in het werk stellen om in al onze communicatie dit logo en de bijpassende huisstijl te verwerken. Op officiële documenten (vb trouwboekje, stempels) zal het wapenschild behouden blijven.

Reacties over het logo zijn welkom op info@gemhoegaarden.be.