“Gemeente Hoegaarden” zegt nee tegen zwerfvuil en sluikstort

Van 4 tot 10 oktober roept Mooimakers handhavers in heel Vlaanderen op om een week lang extra aandacht te hebben voor zwerfvuil en sluikstort tijdens de Week van de handhaving. Niemand wordt graag aangesproken op zijn of haar gedrag. Mooimakers roept met haar campagne dan ook op om je verantwoordelijkheid te nemen en er zelf voor te zorgen dat je niet aangesproken wordt. Je luistert beter naar je innerlijke stem die zegt dat je beter geen afval op de grond gooit. Naast Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen OVAM, Fost Plus en de lokale besturen (VVSG), staat Gemeente Hoegaarden en eveneens provinciegouverneur Jan Spooren voor de volle 100% achter de actie.

Geen week, maar een hele maand!

Tijdens de maand oktober zetten we extra controles door handhavers in. Wie betrapt wordt, krijgt een aanmaning of boete, naargelang de overtreding. Daarnaast zetten we specifiek in op vorming voor onze zwerfvuilvrijwilligers. Dit allemaal om duidelijk te maken dat zwerfvuil en sluikstort achterlaten echt niet kan. Gemeente Hoegaarden zegt volmondig nee tegen zwerfvuil en sluikstort.

Op 28 september organiseert de milieudienst voor alle zwerfvuilmeters en -peters een vorming rond "Professioneel communiceren rond handhaving zwerfvuil en sluikstorten".

“Het opruimen van zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen kost handenvol geld. Een kost voor het opruimen van afval dat door slechts enkelen wordt veroorzaakt. Daarbovenop een kost die we kunnen vermijden door het juiste gedrag te vertonen, namelijk je afval in de correcte vuilnisbak gooien”, zegt Els Gommeren, coördinator Mooimakers.

Denk dus twee keer na voor je nog eens een peuk achteloos wegschiet, of je huisvuil achterlaat aan de glasbol, in de berm of in een straatvuilnisbakje.