Inspraakmoment
Lokaal Energie- en klimaatpact

 

Een initiatief van de milieudienst i.s.m. de milieu- en klimaatraad Hoegaarden

Donderdag 23 september 2021 om 19u30
in de raadzaal van het gemeentehuis te Hoegaarden

Inkom en drankje gratis

Vlaanderen en de lokale besturen slaan de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Dat doen ze aan de hand van Lokaal Energie- en Klimaatpact.
Ter voorbereiding van de ondertekening van dit pact zal er op donderdag 23 september 2021 een open Milieu- en klimaatraad georganiseerd worden waarbij alle inwoners van Hoegaarden welkom zijn.

Tijdens de open Milieu- en klimaatraad zal het Lokaal Energie- en Klimaatpact toegelicht worden, samen met de geplande acties waarmee het lokaal bestuur Hoegaarden zich in de periode 2021-2030 wil inzetten om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.

Deze acties kaderen in de 4 werven van het klimaatpact:
1. VERGROENING: Laten we een boom opzetten
2. ENERGIE: Verrijk je wijk
3. MOBILITEIT: Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar
4. DROOGTE: Water het nieuwe goud

Jij doet toch ook mee?
Deze energie- en klimaatdoelstelling kunnen we niet alleen halen. We hebben ook jou nodig om mee te werken aan deze uitdaging. Jij als inwoner, als bedrijfsleider of landbouwer, als vereniging of school, je hebt zeker nog ideeën van wat we allemaal kunnen doen om ons steentje bij te dragen aan de CO2-vermindering en energietransitie van de gemeente. Het hoeft niet altijd om grote investeringen te gaan. Ook en vooral kleine inspanningen, mentaliteits- en/of gedragsveranderingen  kunnen leiden tot een belangrijke stap naar een klimaatrobuuster Hoegaarden.

Kom op 23 september naar de open Milieu- en klimaatraad, breng zelf ideeën aan en ontdek wat jij kan doen om binnen onze gemeente met vereende krachten te werken aan het klimaat.

Kan je niet aanwezig zijn op 23 september? Geen probleem. Bezorg je ideeën aan de milieudienst via milieudienst@gemhoegaarden.be of 016/768 768 (keuze 3-1)