Snoeiwerken in de holle wegen

Tijdens de winterperiode is er stevig gewerkt in de holle wegen, de veldwegen en de voetwegjes. Hiermee realiseren we twee doelen, namelijk de toegang garanderen voor wandelaars, fietsers en landbouwverkeer en tegelijk de natuurwaarde verhogen. Na melding pakken we storende situaties aan.

Voor de wandelaars en de fietsers worden de voetwegjes in de gemeente jaarlijks twee keer gemaaid en gesnoeid. Hiervoor doen we beroep op de ploegen van IGO en De Winning, in samenwerking met de Provincie Vlaams Brabant en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

Voor de landbouwers snoeien we de overhangende takken langs veldwegen en landbouwpercelen. Kleine takken verwijderen we zelf met een klepelmaaier, dikkere takken worden met de hand afgezaagd.

De bermen van de holle wegen, veldwegen en voetwegjes zijn een toevluchtsoord voor dieren en planten. De ene soort vertoeft enkel op jong hout in de schaduw, terwijl de andere net oud hout in de zon verkiest. Bij de snoeiwerken houden we rekening met deze biodiversiteit. Het is dus belangrijk om voor wat variatie te zorgen. Daarom werken we dikwijls gefaseerd. Dit wil zeggen dat we niet de hele berm in één keer aanpakken, maar ieder jaar bepaalde stroken. Sommige bomen krijgen iedere tien jaar een snoeibeurt, anderen laten we uitgroeien tot grote exemplaren.

Deze aanpak resulteert in een berm met lage struiken en hoge bomen, jonge en oude beplanting, levend en dood hout. Op enkele locaties kun je nu al de tekenen van de fasering zien: houten palen met een oranje cijfer op.