Consumptiebonnen voor kwetsbare doelgroepen

Het OCMW van Hoegaarden stelt een pakket met consumptiebonnen ter beschikking van kwetsbare doelgroepen. Ben jij een van volgende personen, vraag dan zeker deze steun aan via socialedienst@ocmwhoegaarden.be
- Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun
- Personen met een handicap en een inkomensvervangende tegemoetkoming
- Personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen.
- Andere personen met een laag loon of een laag pensioen (onder de Europese armoedegrens € 1139 voor alleenstaande en € 2392 voor een gezin).

Het is ook altijd mogelijk dat een van de maatschappelijk assistenten je voordraagt, dus wie denkt in aanmerking te komen, neemt zeker contact op met de sociale dienst via 016/768 768 (keuze 2)