Het Lokaal bestuur Hoegaarden financiert busverbinding naar Outgaarden

Er is een oplossing gevonden voor de busverbinding Outgaarden. Het Lokaal bestuur Hoegaarden heeft beslist om in te staan voor de financiering.

Het OV-plan van de Vervoerregio Leuven werd goedgekeurd op 13 oktober 2020. De buslijn richting Outgaarden werd daarin niet weerhouden door toepassing van het decreet Basisbereikbaarheid. Het plan gaat uit van een overstap ter hoogte van Altenaken, waar inwoners van Outgaarden, mits een kort voortraject met de fiets of een ander vervoersmiddel, kunnen gebruik maken van een efficiënter en frequenter busaanbod. De uitrusting van het overstappunt aan Altenaken is nog niet gefinaliseerd, en moet nog verder verfijnd worden.

Het Lokaal bestuur Hoegaarden is bezorgd dat het voor- en natransport van en naar dit knooppunt op korte termijn onvoldoende veilig kan gebeuren door het ontbreken van verlichte fietspaden en de aanwezigheid van de drukke gewestweg. Het Lokaal bestuur heeft daarom besloten de nodige middelen vrij te maken om in samenwerking met De Lijn een oplossing uit te werken voor de scholieren.

De Lijn heeft verder onderzoek gedaan naar mogelijke busverbindingen, zonder daarbij te raken aan de netwerken of financiering zoals door de VVR werd uitgetekend. De verlenging van de buslijn naar Outgaarden kon enkel ingepast worden voor bussen die geen directe aansluiting hadden binnen het huidige OV-plan. Het voorzien van een keerpunt om de rijtijden te beperken was daarin een belangrijk gegeven. De gemeente heeft beslist hiervoor een oplossing te zullen uitwerken zodat, samen met de financiering, de schoolbus van en naar Outgaarden alvast tot 2024 gegarandeerd wordt.

Elke schooldag zal er rond 7u30 een rit vertrekken aan halte Outgaarden Kerk. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zal er in Tienen rond 16u30 een rit terug naar Outgaarden zijn. Op woensdag om 12u15. De werkelijke uren kunnen nog een paar minuten afwijken.