Kunst aan het raam als alternatief voor de palmzondagtentoonstelling

nieuw kunsteninitiatief Palmzondagweekend (26-28 maart)

Oproep voor kunstenaars en bewoners met een geschikt raam

De gemeente Hoegaarden zorgt voor een coronavrij alternatief voor de palmzondagexpo met plaatselijke kunstenaars. Corona maakte dat de expo vorig jaar niet kon doorgaan en ook dit jaar geschrapt wordt om veiligheidsredenen.
Om die reden starten we met een nieuw initiatief 'Kunst aan het raam'.

We doen hiervoor een oproep voor zowel Hoegaardse kunstenaars als eigenaars van een vitrine of raam in het centrum.

Beeldende kunstenaars uit onze gemeente (of met een aantoonbare band met Hoegaarden) kunnen hun werk exposeren in vitrines en vensters in het centrum van Hoegaarden. Kunstenaars uit de deelgemeenten of wie zelf geen goed raam ter beschikking heeft, exposeren in een 'gastraam' in het centrum.

Wij zoeken dus :
Lokale kunstenaars (in de brede zin van het woord) die hun werk graag exposeren in een vitrine of raam in het centrum.
Raameigenaars in het centrum die bereid zijn om een of meerdere kunstwerken in hun venster te etaleren tijdens het weekend van Palmzondag (3 dagen)

Je kan je inschrijven bij de schepen van cultuur, Marleen Lefevre, marleen.lefevre@gemhoegaarden.be, 0474/86 09 15. Ook voor vragen of meer info kan je hier terecht.

Zoals elk jaar is dit een project i.s.m. de Hoegaardse cultuurraad en Davidsfonds Hoegaarden.