Nieuwe bepalingen omtrent de erkenning van uitzonderlijke weersverschijnselen als ramp

Vanaf heden is het niet langer het gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds.

De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt ( https://rampenfonds.vlaanderen.be )

Voor verdere inlichtingen kan u terecht op de website van het Vlaams Rampenfonds  https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of via rampenfonds@vlaanderen.be.