Persbericht gouverneur ivm corona

De Coronacijfers geven een positief beeld. Voorzichtigheid is wel geboden, aangezien het moeilijk te voorspellen is hoe het virus - en zeker de nog minder bekende 'Britse' variant - zich in de komende dagen en weken zal gedragen. 
We leggen (nogmaals) extra nadruk op het naleven van de bestaande maatregelen tegen het coronavirus, in het bijzonder de mondmaskerdracht, social distancing, handhygiëne, contacten vermijden, alleen winkelen en zeker ook verluchting.
Deze maatregelen zorgen ervoor dat we een barrière maken tussen het virus en de mensen en ze zijn nog steeds de beste bescherming tegen het coronavirus in het algemeen, ongeacht de variant. 

De gouverneur heeft eveneens een besluit genomen tot het opschorten van alle buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar, en dit tot aan de krokusvakantie in 3 gemeenten uit Vlaams-Brabant grenzend aan Sint-Truiden (Geetbets, Landen en Zoutleeuw).
Lees hier het bijhorende persbericht