Samenaankoop voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen.

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, zal een nieuwe tankslag worden georganiseerd in jouw gemeente samen met een 9-tal andere gemeenten. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk.
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project dan kan je dit aangeven op het invulformulier via volgende link: https://extranet.interleuven.be/tankslag20-21

Het invullen van het formulier verbindt je niet tot een contract. Indien je niet beschikt over internet, neem dan contact op met de milieudienst van de gemeente via 016/768 768.

Er wordt een werkgroep samengesteld uit inwoners van verschillende gemeenten, die beslissen welke aannemer/firma deze opdrachten mag uitvoeren. Kan je je enkele keren vrij maken in de periode februari tot en met mei en wil je actief online deel te nemen aan de werkgroep, geef dit aan op dit invulformulier. Je zal in februari gecontacteerd worden voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep.