Leef de coronaregels, ook tijdens de feestdagen, goed na

Het Overlegcomité heeft vrijdag 18 december 2020 de coronasituatie in ons land besproken. Na een belangrijke daling van de voorbije 8 weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen.
Daarom heeft het Overlegcomité beslist dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.

Naleven van het aantal contacten

Het Overlegcomité herinnert aan het belang van het goed naleven van de bestaande contactregels, ook tijdens de feestdagen.

Maximum één knuffelcontact per gezin

Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden

Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beiden contacten tegelijkertijd ontvangen

  
Het besluit van de gouverneur over het verbod op vuurwerk blijft gelden en is uitgebreider dan het MB. De te volgen regel:
Het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen allerhande is zowel op privaat als publiek domein verboden vanaf vrijdag 20 november 2020 tot en met zondag 17 januari 2021.”