Extra voorzorgsmaatregelen gemeenteschool Hoegaarden

De gemeenteschool Doelstraat sluit vanaf 14 december tot en met de kerstvakantie de deuren. Doordat steeds meer leerkrachten  uitvallen is het niet langer mogelijk om degelijk en veilig onderwijs te bieden. Zowel de kleuterschool als de lagere school op deze locatie gaan dicht. Er wordt wel afstandsonderwijs voorzien voor alle kinderen.
Voor de mensen uit de essentiële beroepen voorziet de school noodopvang. Deze moet vooraf gereserveerd worden. Alle  ouders worden uitgebreid geïnformeerd via het schoolplatform.

De kleuterschool van Outgaarden is in quarantaine geplaatst. Dit betekent dat alle kleuters thuis moeten blijven. Er is wel afstandsonderwijs voorzien, maar er kan geen noodopvang georganiseerd worden. Ook hier worden de betrokken ouders geïnformeerd via het schoolplatform.

De lagere school in vestigingsplaats De Polder blijft wel open. Deze leerlingen (met uitzondering van 6B) worden zoals steeds op school verwacht.

Kinderopvang Ferm blijft zorgen voor voor- en naschoolse opvang voor leerlingen van Mariadal en SLO en leerlingen van het 5de en 6A van GBS.

Deze maatregelen mogen niet leiden tot paniek, maar vragen wel verhoogde waakzaamheid. 
Is uw kind toch ziek ? Hou hem/haar dan thuis en neem contact op met de huisarts !

Het schoolbestuur, de directie, het CLB en de ELZOH volgen alles nauwgezet op. Wij rekenen op het begrip van ouders en leerlingen en hopen iedereen in het nieuwe jaar opnieuw te mogen begroeten.