Sluikstorten, maak je er niet schuldig aan!

Sluikstorten kunnen verschillende vormen en maten hebben. Niet enkel het dumpen van een oude zetel of koelkast in de struiken, maar ook het achterlaten van een zak huishoudelijk afval in het vuilbakje aan de bushalte, naast de glasbol of bij de textielcontainer wordt gezien als sluikstorten en is strafbaar. Net als frituurolie in de rioolput gieten of gras- en tuinafval dumpen in velden of bossen.

Het sluikstorten van afval is een belasting voor de natuurlijke omgeving. Ook het achterlaten van groenafval is schadelijk. Dit verstoort immers de natuurlijke plantengroei en zorgt voor een verzuring van de bodem. Tuinafval kan je thuis composteren, afgeven op het recyclagepark of meegeven met de huis-aan-huisophaling van gft (bv. gras, bladeren, klein plantenafval) of snoeihout.

Het opruimen van sluikstorten kost heel wat moeite en vooral ook veel geld aan de maatschappij. Sluikstorters die betrapt worden, kunnen zich verwachten aan een zware boete. Daarnaast zal de overtreder moeten instaan voor de kosten van het opruimen en/of reinigen.

Als je een sluikstort opmerkt, kan je dit best melden aan de milieudienst via 016/768 768. De gemeentediensten ruimen het stort zo snel mogelijk op en tracht de overtreder te identificeren. De gevonden gegevens worden doorgegeven aan de politie.