Beslissingen overlegcomité 27 november

Sedert 13 oktober 2020 zit ons land in alarmfase 4 (zeer hoge alertheid), dit wil zeggen dat het virus nog altijd in ons midden circuleert. Het virus verspreidt zich vooral in gesloten omgeving en tijdens de wintermaanden zitten we vooral binnen. We moeten dus dubbel zo waakzaam en voorzichtig zijn.

De veiligheid van ons allemaal primeert. Vandaar dat het Overlegcomité volgende beslissingen nam:

Winkels mogen heropenen op dinsdag 1 december, contactberoepen blijven dicht
Niet-essentiële winkels mogen terug open, maar er worden strenge regels opgelegd:
- Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker;
- Aan de ingang van de winkel moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten;
- Alleen winkelen, het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt en afgeraden;
- Een winkelbezoek is beperkt tot max 30 minuten;
- Er geldt de norm van 10 m² per klant
Winkeluitbaters zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel.  Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende klanten, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden.
De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheid.

Er geldt een algemeen verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk en andere pyrotechnische artikelen. Inclusief verbrandingen in open lucht, het oplaten van wens- en feestballonnen, kerstboomverbrandingen en het gebruik van pyrotechnische artikelen zowel op publiek als privaat terrein. Bijkomend is het verboden om geluids- of carbuurkanonnen te gebruiken.

De contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zullen nog even geduld moeten oefenen. Zij moeten dicht blijven.

Huis-aan-huisverkoop blijft verboden. Het leveren van vooraf bestelde goederen aan huis blijft toegelaten.

Ook voor de wekelijkse markt mogen alle kramen terug opstarten. Rommelmarkten, kerstmarkten, winterdorpen blijven verboden.

Ook zwembaden en musea mogen open
De zwembaden mogen weer open, net als musea.
Die maatregel zou niet gelden voor de subtropische zwembaden.

De sporthal blijft gesloten voor zaalsporten, behalve voor sportactiviteiten georganiseerd door erkende sportverenigingen en voor kinderen tot 12 jaar.

Kerstperiode
Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden. Dit wil zeggen één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer in huis. Voor gezinnen verandert er niets.
Alleenstaanden zullen op kerstavond of kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn.
Voor samenkomsten buiten blijft de regel van 4 gelden.

Avondklok
De avondklok tussen middernacht en 5.00 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod (max 4 personen).

Ceremonies en plechtigheden
Enkel de echtgenoten, hun kinderen tot en met 12 jaar, hun getuigen (max 4) en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst mogen huwelijken bijwonen.
Een maximum van 15 personen (kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen) mogen begrafenissen en crematies bijwonen.

Scherpere controle op reizen
Voor personen die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en langer dan 48 uur in België zullen verblijven, zal strenger worden gecontroleerd worden op:
• het invullen van het Passenger Locator Form
• het naleven van de verplichte quarantaine
Er worden grenscontroles ingevoerd.

Alle bovenstaande maatregelen gelden tot 15 januari 2021.
Begin januari wordt een evaluatie gemaakt op basis van de medische indicatoren om te bekijken of een overgang naar de beheersfase mogelijk is en voor welke sectoren. Dat betekent dat cafés en restaurants gesloten blijven tot 15 januari van volgend jaar. Ook contactberoepen krijgen geen vooruitzicht op een heropening vóór 15 januari 2021.

Ondernemingen kunnen steunmaatregelen corona aanvragen
Ondernemingen die aanzienlijke hinder ondervinden door de corona-epidemie en daardoor problemen kennen bij het betalen van bedrijfsvoorheffing, BTW of andere belastingen, kunnen vanaf vrijdag 27 november steunmaatregelen aanvragen via de website van de FOD Financiën.

 Hou vol #samentegencorona !