Nu ook een snelloket in het gemeentehuis

Sinds 3 november 2020 kan je aan het snelloket/onthaal terecht.

Je kan zonder afspraak langskomen, maar zolang de Corona-maatregelen gelden, moet je wel aanbellen aan de zijkant van het gemeentehuis (naast de politie). Hou aan de deur en de bel voldoende afstand wanneer daar andere mensen staan te wachten.

Kijk toch ook eerst op de website of je hetgeen je nodig hebt, niet via het e-loket kan aanvragen of regelen. Zowel de dienst burgerzaken als de dienst grondgebiedszaken hebben een e-loket!

Voor de volgende zaken moet je vanaf nu geen afspraak meer maken:

• Verkoop van zakken voor GFT, plastiek, PMD
• Verkoop GFT bakje, compostbak en -vat
• Afhalen identiteitskaart, kidsID, verblijfskaart vreemdelingen, paspoort, (voorlopig) rijbewijs
• Het afleveren van allerlei attesten (gezinssamenstelling, woonst, nationaliteit,...) (dit kan ook via het e-loket!)
• Adreswijziging op eID (na woonstcontrole)
• Reistoelating minderjarige
• Registratie polio vaccinatie
• Wettigen handtekening
• Reset pin/pukcodes
• Eensluitend verklaren van documenten
• Alle waarborgen: containerpark, sleutel, kattenval, sportkoffer, drinkbekers, geluidsmeter, evenementenkas, elektrische tussenverbinding
• Stickers “geen reclame” en huisdierenstickers
• Betaling sportkampen
• Stratenplan
• Afvalkalender
• Fiets- en wandelkaarten
• Afgeven van documenten voor de verschillende diensten van het gemeentehuis
• Ophalen van sleutels van gehuurde gemeenschapsruimtes
• Invullen en afstempelen van het C3 deeltijds-document