Besluit gouverneur bijkomende coronamaatregelen

In heel Vlaams-Brabant gelden volgende verplichtingen bovenop de federale regels:

1. Altijd een mondneusmasker bij hebben vanaf 12 jaar

2.Het masker dragen op volgende plaatsen of gelegenheden:
- publiek toegankelijke gebouwen (tenzij gezeten op minstens 1,5 meter van anderen)
- alle markten, kermissen, evenementen (tenzij gezeten op minstens 1,5 meter van anderen en gedurende de tijd om even te drinken of te eten)
- recyclageparken
- als toeschouwer op sportactiviteiten
- op begraafplaatsen (van 24 oktober tot en met 8 november)

3.Deur-aan-deur-activiteiten zijn verboden. Enkel professionele cateraars mogen take-away en/of huis aan huis leveringen van etenswaren organiseren.
Het is niet toegelaten om liefdadigheidsacties op te zetten tijdens de lockdown (tot en met 13 december). Noch voor afhaal, noch voor levering.

4. Verenigingen die een verkoop organiseren moeten de bestaande sectorprotocollen volgen. Voor etenswaren betekent dit dat het ganse proces moet worden begeleid en uitgevoerd door professionele traiteur. Indien er met afhaal gewerkt wordt, moeten de verenigingen hun afhaalpunt laten goedkeuren door de lokale overheid.

Bijkomende verduidelijking:Samenkomen met leden van een vereniging om gezamenlijk eten te bereiden, wordt beschouwd als een “activiteit” en wordt niet meer toegelaten. Dit is duidelijk de geest van de huidige regelgeving, en die moet worden gevolgd om het virus nu terug te dringen. Men kan als vereniging nog wel bereide maaltijden verkopen als die worden bereid door of in samenwerking met een professionele cateraar, die strikt gereguleerd werkt. Er mag ook aan huis geleverd worden door leden van de vereniging, maar het moet gaan om op voorhand bestelde producten, en niet om huis-aan-huis te gaan aanbellen. Uiteraard moeten hierbij ook de regels rond afstand, dragen van een mondmasker en hygiëne worden gevolgd. Een afhaalpunt wordt bij voorkeur in de winkel van de cateraar georganiseerd. Een apart afhaalpunt dat door enkele (nooit meer dan vier) leden van de vereniging worden bemand kan ook, maar moet georganiseerd of goedgekeurd door de lokale overheid verlopen en bijgevolg strikt voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Het is aan te raden dit zoveel als mogelijk in de buitenlucht te organiseren, zoals dit nu ook geldt voor het afhalen van bestelde goederen aan winkels die gesloten zijn.

Klik hier voor het volledige besluit van de gouverneur, d.d. 4.11.2020