Begraafplaatsen

Afsluiten begraafplaats n.a.v. Allerheiligen
Naar jaarlijkse gewoonte worden de begraafplaatsen op zaterdag 31 oktober om 19 uur afgesloten. Zondag 1 november om 8 uur zijn de begraafplaatsen opnieuw toegankelijk.

Coronamaatregelen
Het dragen van een mondmasker is op alle begraafplaatsen van de provincie Vlaams-Brabant verplicht vanaf 24 oktober om 00u tot en met 8 november 2020. 
Hou voortdurend afstand. Als het te druk is, stel je bezoek dan even uit.
Vaak wordt er na bezoek aan het kerkhof afgesproken met familie. Doe dit niet!
Het zijn uitzonderlijke tijden, dus het wordt een uitzonderlijke Allerheiligen.
 
Verdere aanpak begraafplaats Hoegaarden 
Perk H is uitgehangen, zodat we dit na 1 november volgend jaar kunnen aanpakken. Nabestaanden kunnen opteren om het graf te behouden (door een concessie te nemen), een bestaande concessie te verlengen of het graf te laten verwijderen.

Opstart ontruiming gedeelte begraafplaats Meldert
Er is bijna geen plaats meer voor begravingen in Meldert. Omdat er ook geen ruimte is om uit te breiden, is het nodig om in een eerste perk over te gaan tot het ruimen van oude graven: de bovengrondse grafstenen, maar ook de resten in de ondergrond. Enkel op deze manier kan het perceel, na de wettelijke sanering, in de toekomst opnieuw gebruikt worden als begraafplaats.

Er wordt strikt op toegezien dat de ontknekeling op een waardige manier gebeurt met maximaal respect voor de overledenen en hun nabestaanden.

In het nieuwe perk worden uniforme grafzerken voorzien. Ook het urneveld en de strooiweide zullen bij deze herinrichting verbeterd worden.

In het eerste perk links werden voor de tweede keer berichten aan de graven gehangen. Nabestaanden kunnen opteren om het graf te behouden (door een concessie te nemen) of het graf te laten verwijderen. Graven waarvoor niemand reageert worden in het najaar verwijderd.

Wie vragen heeft over de begraafplaatsen neemt contact op met de dienst begraafplaatsen via burgerzaken@gemhoegaarden.be  of 016 76 87 62.

Afspraken met de verantwoordelijke loket begraafplaats kunnen telefonisch ingeboekt worden vanaf dinsdag 3 november 2020.