Regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Leuven

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de oprichting van vervoerregio's hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.

Hoegaarden behoort tot de Leuvense Vervoerregio. Dit is één van de 15 regio's en telt 31 steden en gemeenten. We staan als vervoerregio voor de enorme uitdaging om inclusieve, gedragen doelstellingen te formuleren om zo de economische en demografische groei te ondersteunen met een weldoordacht mobiliteitsbeleid en duurzame ruimtelijke ordening.

Het is niet de bedoeling om een theoretisch plan uit te werken zonder enige voeling met de realiteit. De ideeën, suggesties, visies, bekommernissen, enz. van jullie, onze lokale experten, zijn dan ook essentieel in het hele proces. Laat ons samen de uitdaging aangaan.

De vervoerregio Leuven wil met jou in gesprek gaan over de mobiliteitsuitdagingen en oplossingen in de vervoerregio Leuven.

Meer weten? Surf naar www.vervoerregioleuven.be en bekijk het introductie filmpje of lees de projectgids over de vervoerregio Leuven en deel alvast jouw mobiliteitsproblemen, -noden of -wensen door de  online enquête in te vullen.

T 016 66 58 46
vervoerregio.leuven@vlaanderen.be