Vraag je mantelzorgerkenning en -verlof aan

Sinds 1 september 2020 kunnen mantelzorgers (mensen die zorgen voor anderen in hun directe omgeving) een officieel statuut krijgen via hun ziekenfonds.

Er zijn 2 soorten statuten: een algemeen statuut en een statuut waar sociale voordelen aan verbonden zijn.
Wat houdt dit allemaal in? Hoe doe je een aanvraag?

Mantelzorg
Mantelzorgers zijn mensen die zorg dragen voor iemand in hun omgeving.
Een mantelzorger biedt hulp voor langere tijd aan een chronisch ziek persoon, een persoon met een beperking of een hulpbehoevend persoon. Dat kan je partner, je ouder of een kind zijn.
Maar evengoed kan je mantelzorger zijn van een familielid, een vriend of een kennis.

De 2 statuten als mantelzorger:

Algemene erkenning mantelzorger
Aan dit statuut zijn geen rechten of sociale voordelen verbonden.
De procedure om dit statuut aan te vragen is eenvoudig: de mantelzorger en de zorgvrager vullen samen een verklaring op eer in en dienen die in bij het ziekenfonds van de mantelzorger.
Je ziekenfonds verwerkt de gegevens en geeft je een attest.

Erkenning mantelzorger met een sociaal voordeel
Dit soort erkenning heeft een federaal sociaal voordeel: als werknemer of ambtenaar kan je maximum 1 maand voltijds verlof opnemen (mantelzorgverlof).
Het is belangrijk om te weten dat er maximaal 3 mantelzorgers per zorgvrager dit soort verlof kunnen aanvragen.
Om deze erkenning te krijgen moeten de mantelzorger en de zorgvrager aan een aantal criteria voldoen:
Voor de mantelzorger:
     - Je verblijft in België.
     - Je geeft regelmatig hulp aan de zorgvrager: minstens 50u per maand of 600u per jaar.
     - Je geeft die zorg niet vanuit je beroep of als vrijwilliger.
     - Je houdt rekening met noden en levenswensen van de zorgvrager.
Voor de zorgvrager:
     - Je verblijft in België.
     - Je verblijft niet in een residentiële setting, zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor personen met een handicap.
     - Je zorg- en ondersteuningsnood is voldoende zwaar: als zorgvrager, ouder dan 12 jaar, moet je tenminste 12 punten scoren op de graad van zelfredzaamheid voor de integratietegemoetkoming. Deze scoring gebeurt door de FOD Sociale Zekerheid, Medex of de adviserend arts van uw ziekenfonds. Als je al een zorgbudget voor ouderen of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijgt en minstens 12 punten scoorde, dan moet je geen nieuwe scoring laten uitvoeren.

Mantelzorgverlof
Met een erkenningsattest van mantelzorger met sociaal voordeel kan je, vanaf september 2020, bij je werkgever mantelzorgverlof aanvragen.
Je doet dit schriftelijk, samen met het attest van erkenning. Dit moet minstens 7 werkdagen vóór de ingangsdatum van het verlof, tenzij je een kortere periode overeenkomt met je werkgever.

Als je voltijds of deeltijds werkt, kan je het mantelzorgverlof 1 volledige maand opnemen.
Als je voltijds werkt, kan je ervoor kiezen om een halftijdse of 1/5e vermindering op te nemen, gedurende 2 maanden.

Sommige mantelzorgers zorgen voor verschillende zorgvragers: per zorgvrager kan je een maand mantelzorgverlof opnemen. Over je hele loopbaan kan je maximaal 6 maanden voltijds verlof opnemen of 12 maanden als je het halftijds of deeltijds opneemt.

Uitkering van de RVA
Wanneer je mantelzorgverlof opneemt, ontvang je, net zoals bij ouderschapsverlof of bvb. palliatief verlof, een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
Je werkgever meldt je mantelzorgverlof aan de RVA.
Je werkgever vult de nodige documenten in. Nadien krijgt de mantelzorger (digitaal of per post) ook nog documenten die ingevuld dienen te worden.