Woonzorgcentrum Villa Hugardis versoepelt bezoek- en toegangsregeling

Het Agentschap Zorg & Gezondheid heeft nieuwe algemene principes voor de bezoekregeling in erkende woonzorgcentra en centra voor kortverblijf afgekondigd.

Dit betekent dat ook in ons WZC vanaf maandag 7 september : de deuren dagelijks (ook op weekend en feestdagen) zullen geopend zijn van 8u 's morgens tot 20u 's avonds. Het WZC mag enkel betreden worden met een degelijk mondneusmasker, na ontsmetting van de handen en na registratie in het logboek.

Er zijn geen beperkingen meer naar aantal bezoekers, familiale verwantschap, frequentie of duur van het bezoek.

Onze animatiedienst draait weer op volle toeren, de skype-momenten met eigen personeel worden geschrapt, aangezien er meer dan voldoende alternatieven zijn via de nieuwe regeling.

Onze vrijwilligerswerking werd sinds 1 september reeds deels opgestart en zal zich stilaan verder uitbreiden. Ze staan terug in voor de dagelijkse koffierondes, wekelijkse misviering, hulp in het kapsalon, hulp bij animatie,...

Ook het cafetaria opent opnieuw de deuren : op woensdag en zondag, telkens in de namiddag van 14u tot 16u30. Onze vrijwilligers staan hiervoor ook weer op post!

Bewoners zijn vrij om het WZC te verlaten, mits in acht name van de beschermingsmaatregelen zoals ze ook gelden buiten het WZC.

Het loslaten van de vroegere maatregelen vraagt een grote collectieve verantwoordelijkheid. Wij vertrouwen erop dat elke betrokkene (bezoeker, familie, bewoner, medewerker, externe dienstverlener,...) constructief zal bijdragen aan het in stand houden van een veilige leef- en werkomgeving in ons WZC. Laat de inspanningen van de voorbije 6 maanden niet tevergeefs zijn.

Klik hier de volledige nota die werd verstuurd naar bewoners, bezoekers, medewerkers en dienstverleners van het WZC Villa Hugardis.

Wij bedanken iedereen die de afgelopen en toekomstige maanden bijdraagt aan een veilig en coronavrij WZC !