Welke documenten kan je online aanvragen?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vragen we, daar waar het kan, je zaken online of via mail te regelen. Het bespaart je een verplaatsing en het is snel, gemakkelijk en kan ook buiten de openingsuren!

Via een aanvraag op ons e-loket kunnen we een heel aantal zaken online behandelen en via mail versturen.

Zo kan je op het e-loket van burgerzaken terecht voor de volgende zaken:

• bewijs van woonst (met historiek)
• bewijs van samenstelling gezin
• bewijs van Belgische nationaliteit
• bewijs van leven
• uittreksel geboorteakte
• uittreksel huwelijksakte/echtscheidingsakte
• uittreksel overlijdensakte
• aanvraag pin- en pukcode
• uittreksel strafregister
• aangifte van adreswijziging
• aanvraag afvalcontainers
• aanvraag toegangskaart containerpark

Via https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier kan je een aantal attesten zelf downloaden 24u op 24 en 7 dagen op 7:
• bewijs van woonst (met historiek)
• bewijs van samenstelling gezin
• bewijs van Belgische nationaliteit
• bewijs van leven
• attest van wettelijke samenwoning

Op het e-loket van grondgebiedzaken kan je voor het volgende terecht:

Milieudienst
- Meldingen
- Aanvraag afvalcontainer voor evenementen
- Aanvraag afvalcontainer(s) inwoners
- Aanvraag toegangskaart containerpark
- Aanvraag herbruikbare bekers
Technische dienst
- Meldingen
- Aanvraag signalisatievergunning - ingebruikname openbaar domein
Omgeving
- Stel gewoon je vraag
- Aanvraag vastgoedinlichtingen