HELP ons HELPEN en steun Rode Kruis

Voor het eerst in bijna 60 jaar kunnen de vrijwilligers van het Rode Kruis géén stickers verkopen op straat. Dit heeft ernstige gevolgen voor de financiële middelen van de verschillende lokale afdelingen. Omdat de stickers voor de Rode Kruis-stickeractie 2020 al gedrukt waren, besliste Rode Kruis Vlaanderen een alternatieve stickeractie uit te werken.

Ongeveer 1 op 3 inwoners vindt een sticker in hun brievenbus met een oproep tot het storten van een bijdrage. Ook wie geen sticker ontvangt kan natuurlijk het Rode Kruis ondersteunen.

Rode Kruis Tienen kan jaarlijks rekenen op de steun van het gemeentebestuur en de lokale bevolking van Hoegaarden. En heeft ook nu meer dan ooit onze hulp nodig.  

HELP ons HELPEN en steun Rode Kruis Tienen nu met een gift en/of  koop de Rode Kruissticker online.

Via een gift:
Via de giftenmodule (linken naar: https://www.rodekruis.be/afdeling/tienen/wat-kan-jij-doen/steun-financieel/)

Of rechtstreeks op ons rekeningnummer BE35 0018 6544 9537

Goed om weten:  Voor een gift vanaf Ä 40,00, op jaarbasis, ontvang je een fiscaal attest waarmee je tot 45% van jouw gift kan terugkrijgen!

Via de ONLINE aankoop van onze sticker: http://www.rodekruis.be/sticker