Aanvragen en meldingen via het e-loket

In het kader van de Coronacrisis willen we u uiteraard zo efficiënt mogelijk helpen zonder dat u zich moet verplaatsen naar het gemeentehuis.

Een aantal zaken kan u aanvragen via het e-loket.
Voor burgerzaken betreft het:
   - Adreswijziging
   - Bewijzen, attesten, uittreksels en aktes
   - Uittreksel uit strafregister
   - Aanvraag en wijziging voor afvalcontainers EcoWerf

Dit kan ook per mail via burgerzaken@gemhoegaarden.be of telefonisch op het nummer 016/76 87 68.

Een andere mogelijkheid is dat u de attesten zelf opvraagt met uw identiteitskaart.
Op mijn-dossier kan u een aantal attesten gratis downloaden, 24u op 24 en 7 dagen op 7:
   - Attest van gezinssamenstelling
   - Attest van woonst (met historiek)
   - Attest van Belgische nationaliteit
   - Attest van leven
   - Attest van wettelijke samenwoning

Deze attesten bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente.