Een uittreksel uit het strafregister nodig?

Fraude bij online aanvraag via www.strafregister.be

Het Centraal Strafregister stelt vast dat sinds kort betalende aanvragen tot het bekomen van een uittreksel uit het strafregister, met machtiging van de burger, werden overgemaakt, alsook aan de gemeentebesturen, door info@strafregister.be.

De website www.strafregister.be - die frequent als eerste zoekresultaat wordt weergegeven - is echter prima facie illegaal en niet in overeenstemming met de Belgische wetten ter zake.

De FOD Justitie stelt momenteel alles in het werk om aan deze praktijk zo spoedig mogelijk een einde te stellen.

Aanvraag uittreksel strafregister kan enkel via de gemeente

Een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden) dat u online aanvraagt via de website van de gemeente, wordt altijd per post naar uw domicilieadres opgestuurd.
Uit ondervinding weten wij dat dit enkele dagen (tot meer dan een week) kan duren.

Indien u het uittreksel dringend nodig heeft kan u langskomen aan het loket burgerzaken om het af te halen.