Hervorming studietoelagen 2019-2020

Op 1 januari 2019 ging het Groeipakket van start: de nieuwe kinderbijslag. Hiermee veranderde niet alleen het 'kindergeld'. De vroegere studietoelagen zijn nu vervangen door de schooltoeslag. Deze zit mee in het Groeipakket.

Dit betekent dat je voor het schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer moet doen bij de afdeling Studietoelagen. Je uitbetaler van het Groeipakket zal je schooltoeslag zelf berekenen en uitbetalen.
www.groeipakket.be

Voor studenten in het Hoger Onderwijs moet je wél nog een aanvraag doen bij de afdeling Studietoelagen.
www.studietoelagen.be

 

Meer info te verkrijgen bij de sociale dienst, 016/80 87 80 of socialedienst@ocmwhoegaarden.be