Infoavond sociale woningen in Hoegaarden: dinsdag 11 juni

De sociale huisvestingsmaatschappij Cnuz verbouwt momenteel het oud rusthuis in de Tiensestraat. Op deze manier worden er 24 nieuwe sociale huurwoningen gecreëerd. Langs het Kauterhof zal residentie 'Das' gerealiseerd worden door Sociaal Wonen arro Leuven, goed voor 17 nieuwe sociale huurwoningen.

Op 11 juni 2019 om 19u30 in het gemeentehuis wordt er een infoavond georganiseerd over de nieuwe sociale woningen die er op komst zijn.

Wil jij graag hierover meer weten en je eventueel inschrijven als kandidaat-huurder? Kom dan zeker naar deze infoavond of neem contact op met de sociale dienst van het OCMW.

Meer info?
www.cnuz.be
www.swleuven.be