Meer verkeersveiligheid door zone 30

In uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan en de bijhorende gemeenteraadsbeslissingen, plaatst de technische dienst verkeerborden zone 30.

 

Ter bevordering van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid wordt de zone 30 ingevoerd in volgende straten: Beukenlaan, Koning Albertlaan, 't Stichelke, Henri Dotremonstraat, Fabrieksgang en Brouwerij Loriersstraat.
Binnen de zone 30 geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur.
Een zone 30 wordt afgebakend met specifieke verkeersborden, aan het begin en het einde van de zone:

 

De signalisatie in de Koning Albertlaan en 't Stickelke zullen geplaatst worden tijdens de werken heraanleg wegenis. Deze werken gaan van start 1/10/2018.
Wij vragen aan alle automobilisten om de opgelegde snelheidsbeperkingen te respecteren en zo mee te werken aan een verkeersveilig Hoegaarden.