Herinnering: ziekte van Newcastle bij pluimvee

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft op 29 juni tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen. U kon dit lezen in onze nieuwsbericht van 2 juli 2018. Samen met het FAVV willen we pluimveehouders nogmaals bewust maken van de problematiek en de risico's van de ziekte van Newcastle en hen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid hierin.

Wat is de ziekte van Newcastle?

Het virus kan alle vogelsoorten treffen, maar de ene vogelsoort is gevoeliger dan de andere. Een besmetting met het virus maakt de vogels erg ziek (zenuwsymptomen, suf zitten, minder eten, spijsverteringsstoornissen en ademhalingsproblemen) en zorgt zelfs voor een aanzienlijke sterfte.

Het Newcastle virus is totaal ongevaarlijk voor de mens. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. 

Hoe kan je je kippen beschermen?

Het is belangrijk om je kippen zo goed mogelijk te beschermen tegen de ziekte. Hou daarom rekening met onderstaande maatregelen:

- Contact met andere kippen vermijden.

- Contact met wilde vogels vermijden:  Aangezien de ziekte momenteel in zowat het hele land opduikt, wordt het virus ook verspreid door wilde vogels. Het virus wordt overgedragen bij direct contact met besmette vogels, via besmet voeder en drinkwater. Vandaar dat het verstandig is om ervoor te zorgen dat de wilde vogels niet bij het voeder en het water van je kippen kunnen. Het is aan te raden om het drinkwater en het kippenvoer onder een dakje te zetten en eventueel een net boven je hok te hangen.

- Momenteel is het aankopen, het ruilen en het tentoonstellen van pluimvee verboden. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat er geen besmet pluimvee in je kippenhok brengt. Stel dus de aankoop van nieuwe dieren uit.

- Laat geen andere pluimveehouders toe in je kippenhok.

-Vaccineer je pluimvee: Tegen de ziekte van Newcastle kan je vaccineren. Voorkomen is beter dan genezen. Neem hiervoor contact op met een dierenarts.

 

De ziekte van Newcastle is een bestrijdingsplichtige ziekte. Wanneer de ziekte wordt vastgesteld, worden er door het FAVV maatregelen genomen om de verdere verspreiding tegen te gaan. 

Contactpunten van het FAVV:
De lokale controlediensten van het FAVV zijn terug te vinden op www.favv.be/Ice/

Deze lokale diensten kunnen gecontacteerd worden ingeval van vragen, onduidelijkheden of nood aan bijstand en ook om overtredingen door professionele verkopers te melden.