Verbod op kampvuren nav de aanhoudende droogte

Verbod op het houden van kampvuren, alle open vuren, het afsteken van vuurwerk en het gebruik van onkruidbranders.

Er wordt een verbod op het houden van kampvuren ingesteld op het grondgebied  van de gemeente Hoegaarden; ook op vuren in brandkorven met één uitzondering, het gebruik  van de BBQ, op voorwaarde dat deze BBQ evenwel op een onbrandbare ondergrond wordt geplaatst zodanig dat de houtskool geen grasbrand veroorzaakt en er blusmiddelen voorzien zijn.

Er wordt eveneens  een verbod op het afsteken van vuurwerk ingesteld op het grondgebied van de gemeente Hoegaarden, alsook op het gebruik van onkruidbranders.

Raadpleeg hier het gemeentelijk besluit.