Hoe technische dienst bereiken?

Nodige herstellingen en onderhoud aan wegen, verstopte rioolkolken, vaststellingen langs buurt- en voetwegen, ... kan je melden via:

het e-loket van grondgebiedzaken

mail: technischedienst@gemhoegaarden.be

telefoon: 016/76 87 30 of 016/76 87 21

Meldingen via facebook zijn onmogelijk op te volgen.