Vanaf nu hebben Gemeente en OCMW Hoegaarden een algemeen directeur en financieel directeur.

Secretaris Bart Hendrix wordt algemeen directeur en Pieter Hendrix, de financieel beheerder, wordt financieel directeur.  

Het nieuwe decreet lokaal bestuur wijzigt de functiebenaming van secretaris en financieel beheerder.

In Hoegaarden verloopt dit automatisch omdat in onze gemeente de samenvoeging van gemeente en OCMW al gerealiseerd is : er was sinds een paar jaar al maar één secretaris voor gemeente en OCMW ; hetzelfde geldt voor de financieel beheerder. Op vlak van integratie van gemeente en OCMW is Hoegaarden al een paar jaar een voorloper in Vlaanderen.  

De functiebenaming gemeentesecretaris is in Hoegaarden sinds 25 februari dus verdwenen.

De functiebenaming gemeentesecretaris in Hoegaarden heeft ongeveer 223 jaar bestaan, er waren 11 secretarissen.

De laatste zes waren:
- François Lodewijckx (1819-1871 -52 jaar secretaris!),
- François Van Hagendoren (1873 – 1910),
- Henri Ausloos (1910 – 1949),
- Louis Sevenants ( 1949-1965),
- Jules Cipers (1965 – 1993).
- Bart Hendrix was gemeentesecretaris vanaf 1993, vanaf 2013 werd hij eveneens OCMW-secretaris, als opvolger van Marc Lebegge. Vanaf nu is Bart Hendrix dus algemeen directeur van ons lokaal bestuur. 

De functiebenaming financieel beheerder ging maar één legislatuur mee, daarvoor waren het ontvangers. Pieter Hendrix is vanaf nu onze financieel directeur. Hij is intussen al een tijdje de opvolger van de betreurde Jan Hacour. Pieter was voorheen directeur van het woonzorgcentrum Villa Hugardis.