Een thermografische luchtfoto van Hoegaarden

een aanzet om het dak van je woning (beter) te isoleren

Hoegaarden ondertekende in 2014 het zogenaamde Burgemeestersconvenant. Dat is een overeenkomst waarbij burgemeesters in binnen- en buitenland zich engageren om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 terug te dringen om zo de klimaatopwarming een halt toe te roepen.

Het komt er bij deze Burgemeestersconvenant op aan om diverse maatregelen en acties te bedenken waarbij zoveel mogelijk inwoners betrokken worden . Zo denken we bijvoorbeeld aan de beperking van de energieverliezen als gevolg van ontbrekende of onvoldoende  (dak)isolatie. Om de isolatiegraad van woningdaken op het grondgebied van onze gemeente in kaart te brengen, wordt er een thermografische luchtfoto opgemaakt.

Deze opname maakt het mogelijk om te zien welke gebouwen veel warmte verliezen. Zo krijgen we een goed beeld van hoe goed (of slecht) onze huizen geïsoleerd zijn. Om de inwoners te stimuleren om hun woningdak te isoleren, voorziet de gemeente vanaf september een natraject waarbij we de thermografische luchtfoto bekendmaken en we de inwoners ondersteunen bij hun eigen initiatieven.

Het vliegtuigje dat je vannacht (8/2) boven je hoofd hoorde snorren, was het vliegtuig dat in Hoegaarden de thermografische luchtfoto van onze daken nam.

Dit project is een belangrijke stap om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant waar te maken. De gemeente werkt samen met de gemeenten Bierbeek en Boutersem, Interleuven, wooninfopunt Beter Wonen Aan De Gete en Kringwinkel Hageland aan een duurzame gemeente en een betere omgeving.