OCMW zoekt een huisvestingscoach

Op de vlucht ...
Wegens de instroom van asielzoekers werden er door heel wat Vlaamse gemeentebesturen lokale opvanginitiatieven (LOI's) ingericht. Ook in Hoegaarden worden vluchtelingen opgevangen.
Wie erkend wordt als vluchteling mag in België blijven. Maar dan begint de klok pas écht te tikken. Erkende vluchtelingen moeten binnen de twee maanden het LOI verlaten en een eigen woning zien te vinden.

... of andere redenen voor hulp
Heel wat maatschappelijk kwetsbare mensen die verblijven in Hoegaarden hebben nood aan extra ondersteuning en begeleiding: thuis- of dakloze mensen, slecht behuisde mensen, alleenstaanden met een vervangingsinkomen, een scheiding, ...

Huisvesting
Een aantal  OCMW-cliënten vinden moeilijk zelfstandig een woning, bijvoorbeeld omdat ze de Nederlandse taal nog niet zo goed beheersen of het moeilijk vinden om sociaal contact te leggen.

De huisvestingscoach helpt hen contact te leggen met de eigenaar of het immokantoor, gaat mee de woonst bezichtigen en zorgt er voor dat de  contacten tussen eigenaar en kandidaat-huurder vlot verlopen.

Vacature huisvestingscoach

Wat bieden we jou?

De kans om mee te bouwen aan een gastvrij Hoegaarden

Interessante ervaringen en diverse nieuwe contacten

Een leuke werkplek met de nodige werkmiddelen (computer, telefoon, ...)

Waardering en een kans om bij te leren

Je wordt begeleid door de vrijwilligersverantwoordelijke

Je wordt verzekerd tijdens je vrijwilligerswerk en ontvangt een onkostenvergoeding voor gemaakte verplaatsing

Wat verwachten we van jou?

Je bent bereid om wekelijks hulp te bieden tijdens bepaaldepermanentiemomenten. De dag en uur wordt in samenspraak afgesproken

Je bepaalt zelf wanneer je je kan vrijmaken voor een bezichtiging

Je hebt een open, respectvolle en vriendelijke houding

Je hebt respect voor de grenzen van de cliënt en van jezelf

Je bent discreet met persoonlijke informatie van de cliënt

Interesse? Vragen?
Neem gerust contact met An Van Ende, verantwoordelijke project- en vrijwilligerswerking, 016/ 80 87 83, an.vanende@ocmwhoegaarden.be
Wij spreken graag af voor een gesprek!