Vrijwilligerswerk 

De gemeente en het OCMW werken vaak met vrijwilligers. De inzet van die mensen is onmisbaar. Vrijwilligers zorgen voor zuurstof in de samenleving, zij zijn de beste remedie tegen eenzaamheid, egoïsme en verzuring. Als vrijwilliger hebt u een zinvolle vrijetijdsbesteding. U beslist zelf hoeveel tijd u kan en wil besteden en welke taken u wenst op te nemen. Deze vrijwillige inzet betekent niet alleen een ondersteuning en ontlasting van het eigen personeel. Het vrijwilligerswerk is ook een doel op zich omdat vrijwilligers door hun inzet opnieuw een zinvolle tijdsbesteding vinden en kansen krijgen om zich verder te ontplooien.

Verantwoordelijke project- en vrijwilligerswerking  
An VAN ENDE
Tel:  016 80 87 83 
e-mail: an.vanende@ocmwhoegaarden.be