Vrijwilligerswerk 

De gemeente en het OCMW werken vaak met vrijwilligers. De inzet van die mensen is onmisbaar. Vrijwilligers zorgen voor zuurstof in de samenleving, zij zijn de beste remedie tegen eenzaamheid, egoïsme en verzuring. Als vrijwilliger hebt u een zinvolle vrijetijdsbesteding. U beslist zelf hoeveel tijd u kan en wil besteden en welke taken u wenst op te nemen. Deze vrijwillige inzet betekent niet alleen een ondersteuning en ontlasting van het eigen personeel. Het vrijwilligerswerk is ook een doel op zich omdat vrijwilligers door hun inzet opnieuw een zinvolle tijdsbesteding vinden en kansen krijgen om zich verder te ontplooien.

Dankzij het project "Sterker vrijwilligen" kan het OCMW van Hoegaarden vrijwilligers in een maatschappelijk kwetsbare positie inzetten en ondersteunen. Dit project krijgt steun van ELFPO

 

Verantwoordelijke project- en vrijwilligerswerking  
An VAN ENDE
Tel:  016/768 768 
e-mail: an.vanende@ocmwhoegaarden.be

Vacatures voor vrijwilligers in de kijker:
- woonzorgcentrum Villa Hugardis