Personeelsdienst

De personeelsdienst is een gemeenschappelijke dienst voor gemeente en OCMW.
De personeelsdienst staat het bestuur bij in zijn betrachting om een modern en efficiënt personeelsbeleid te voeren, met oog voor het welzijn van alle personeelsleden.

Rechtspositieregeling (RPR) personeel gemeente
(gecoördineerde versie GR 12.03.2019)
Aanpassing RPR - goedkeuring GR 12.03.2019
Aanpassing RPR - goedkeuring GR 22.01.2019
Aanpassing RPR - goedkeuring GR 17.12.2019
Aanpassing RPR - goedkeuring GR 08.09.2020
Aanpassing RPR - goedkeuring GR 08.12.2020
Aanpassing RPR - goedkeuring GR 09.02.2020
Verhoging eindejaarstoelage 2020 (toezicht GBS) - goedkeuring GR 09.02.2021
Rechtspositieregeling (RPR) personeel algemene diensten OCMW (gecoördineerde versie RMW 12.03.2019)
Aanpassing RPR - goedkeuring RMW 12.03.2019
Aanpassing RPR - goedkeuring RMW 17.12.2019
Aanpassing RPR - goedkeuring RMW 08.09.2020
Aanpassing RPR - goedkeuring RMW 08.12.2020
Aanpassing RPR - goedkeuring RMW 09.03.2021
Rechtspositieregeling (RPR) personeel woonzorgcentrum OCMW
(gecoördineerde versie RMW 21.11.2018)
Aanpassing RPR - goedkeuring RMW 17.12.2019
Aanpassing RPR - goedkeuring RMW 08.09.2020
Aanpassing RPR - goedkeuring RMW 08.12.2020
Verhoging eindejaarstoelage 2020 - goedkeuring RMW 09.02.2021
Aanpassing RPR - OCMW cat 3 - bijlage I - goedkeuring RMW 20.04.2021
Vaststelling dagelijks personeelsbeheer
GR 26.05.2020 - RMW 26.05.2020
Delegatiebesluit personeelsbeleid
GR 01.06.2021 - RMW 01.06.2021

Vacante betrekkingen worden steeds bekendgemaakt via deze website en worden, afhankelijk van de functie, eveneens verspreid via diverse andere gespecialiseerde kanalen. Alle sollicitaties, ook spontane mogen aan de personeelsdienst worden gericht.

Meer informatie en contact:

Algemeen e-mailadres:  
personeelsdienst@gemhoegaarden.be
personeelsdienst@ocmwhoegaarden.be 

Diensthoofd
Manuela NOE  
manuela.noe@ocmwhoegaarden.be

Medewerker
Veerle DROSSART  
veerle.drossart@ocmwhoegaarden.be