Personeelsdienst

De personeelsdienst is een gemeenschappelijke dienst voor gemeente en OCMW.
De personeelsdienst staat het bestuur bij in zijn betrachting om een modern en efficiënt personeelsbeleid te voeren, met oog voor het welzijn van alle personeelsleden.

Vacante betrekkingen worden steeds bekendgemaakt via deze website en worden, afhankelijk van de functie, eveneens verspreid via diverse andere gespecialiseerde kanalen. Alle sollicitaties, ook spontane mogen aan de personeelsdienst worden gericht.

Meer informatie en contact:

Algemeen e-mailadres:  
personeelsdienst@gemhoegaarden.be
personeelsdienst@ocmwhoegaarden.be 

Diensthoofd
Manuela NOE  
Tel:  016 808 787 
e-mail: manuela.noe@ocmwhoegaarden.be

Medewerker
Veerle DROSSART 
Tel:  016 808 788
e-mail: veerle.drossart@ocmwhoegaarden.be