Financiële dienst

Deze dienst staat de gemeente en het OCMW bij in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid.

De bevolking kan op de financiële dienst een beroep doen voor inlichtingen in verband met de meerjarenplanning, het budget en de rekening.

Tot de belangrijkste taken van de financiële dienst behoren:
• de boekhoudkundige verwerking van ontvangsten en uitgaven
• het opstellen en opvolgen van bestelbons
• de inning van gemeentebelastingen en retributies
• de uitkering van gemeentelijke premies en toelagen

Hier vindt u een overzicht van alle gemeentelijke premies en subsidies


Wat is het onderscheid tussen belastingen en retributies?

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.
Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.
Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.
Klik hier voor een overzicht van alle belastingreglementen
Klik hier voor een overzicht van alle retributies & concessies

Meer informatie en contact :

Financieel directeur 
Pieter HENDRIX
pieter.hendrix@gemhoegaarden.be

Medewerkers financiële dienst :
Hilde GRAMMET  
hilde.grammet@ocmwhoegaarden.be