Hoegaarden is goed bezig,
het aantal besmettingen blijft uitzonderlijk laag waarvoor dank aan alle Hoegaardiers!

 

 
Binnenkort doen verkoudheden en grieptoestanden terug hun intrede.
Het worden moeilijke maanden.

Maar blijf alert! Blijf de 6 gouden regels volgen. We zetten ze voor u nog even op een rijtje:

hygiënemaatregelen blijven essentieel,

buitenactiviteiten moeten waar nodig de voorrang krijgen,

extra voorzichtig met mensen die tot een risicogroep behoren,

veiligheidsafstand van 1,5 m blijft behouden behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden of onderling tussen mensen in het kader van nauwere contacten,

beperk de nauw contacten zo veel mogelijk (onder nauwe contacten wordt verstaan: contact van meer dan 15 minuten, zonder veiligheidsafstand en zonder masker), beperk deze nauwe contacten tot maximum 5 per persoon per maand,

samenscholingen zijn beperkt tot 10 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen).

We moeten streven naar een mooi evenwicht en een manier vinden, zodat het toepassen van deze 6 gouden regels geen obstakel wordt.

Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de anderen.
 

Besluit gouverneur: iedereen boven de 12 jaar moet steeds een mondmasker bij zich hebben in de provincie Vlaams-Brabant.

De gemeente verzamelt alle lokale hulpvragen in verband met CORONA via 016/76 87 60 of info@gemhoegaarden.be

Volg hier de gefaseerde heropstart gemeentelijke dienstverlening.
Het digitaal loket (incl. emailaanvragen) is de eerste optie voor het afhandelen van vragen.
Wie naar het gemeentehuis wil komen, moet een mondmasker dragen en vooraf een afspraak maken.
     Sociale dienst: 016/80 87 80
     Dienst burgerzaken: 016/76 87 68
     Dienst grondgebiedszaken: 016/76 87 21
     Dienst ruimtelijke ordening: 016/76 87 20
     Dienst noodplanning / samenleving: 016/76 87 50
     Wijkkantoor politie: 016/76 87 90 (buiten kantooruren en in het weekend kan u terecht op 016/805 805)

Meer informatie:  www.info-coronavirus.be of telefonisch via 0800/14689

 

Wat-moet-u-weten

De gemeente gaat over tot de openbare verkoop van De Repos en 2 percelen landbouwgrond  Lees meer
Update coronamaatregelen Ė veiligheidsraad 23/09/2020  Lees meer
Vanaf 1 oktober is de Kumtichsesteenweg in Hoksem afgesloten door werken  Lees meer
De roze zak verdwijnt vanaf 1 maart 2021  Lees meer
Laatste week om je gratis Hello Belgium Railpass aan te vragen  Lees meer
meer nieuws

 

Populair

Bekendmakingsplicht lokaal bestuur - volledig overzicht

Bekendmaking omgevingsvergunningen en andere openbare onderzoeken

Thermografische luchtfoto - Hoeveel warmte vliegt er door jouw dak?

Overzicht alle sluitingsdagen van de gemeente- en OCMW-diensten