Wonen & Huisvesting 

Bent u van plan te (ver)bouwen of bent u op zoek naar een woning in Hoegaarden ?
Neem contact op met de dienst Ruimtelijke ordening voor alle informatie in verband met vergunningen, reglementen en verordeningen.
Spring ook zeker eens binnen in het Wooninfopunt van Beter Wonen aan de Gete.

 

De gemeente Hoegaarden is via de Interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete een samenwerking aangegaan met Landen en Linter om het lokaal woonbeleid vorm te geven.
Algemene projectcoördinator: Verna Vanwolleghem
Maatschappelijke zetel:Sociaal Huis, Stationsstraat 29a te 3400 LANDEN.
Alle informatie via www.beterwonenaandegete.be
Download hier de folder

U kan in het wooninfopunt gratis terecht met vragen over:

Premies en fiscale voordelen bij bouwen en verbouwen.
De woondeskundigen geven gratis advies en administratieve ondersteuning m.b.t.  premies en fiscale voordelen voor eigenaars of tegemoetkomingen voor huurders.
Bijzondere aandacht gaat naar duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen & bouwen en levenslang en aanpasbaar wonen.

Bekijk hier het overzicht van alle premies en tegemoetkomingen voor inwoners van Hoegaarden.  

Lees meer over het gespecialiseerde Duurzaam bouwadvies.
Lees meer over de goedkope Vlaamse energielening.
Lees meer over Zorgwonen of kangoeroewonen.
Lees meer over toegankelijkheidsadvies en doorverwijziging voor woonaanpassingen voor ouderen.

Vragen over (sociaal) lenen - huren - kopen - ...
Bij huurproblemen of vragen in verband met woningkwaliteit kan u ook op het wooninfopunt terecht. Lees de verschillende brochures:  


Lees meer over gratis advies Huurdersbond. 
Klik voor informatie over sociaal huren en de Vlaamse huursubsidie.

Wil u uw woning renoveren? Een woning kopen? Naast een traditionele kredietinstelling kan u misschien terecht bij een andere (sociale) instelling met gunstigere leenvoorwaarden. Lees meer over lenen bij:
• Vlaamse Maatschappij voor Sociale Wonen(VMSW) en Vlaams Woningsfonds
• Provincie Vlaams-Brabant 

Klik voor meer informatie over de Vlaamse Energielening, de verzekering gewaarborgd wonen, het BEN-krediet (bijna-energieneutrale woningen).
Vraag onafhankelijk advies via www.immotheker.be

Thermografische luchtfoto
In februari 2018 maakte een vliegtuig een thermografische luchtfoto van Hoegaarden. Hierop kan je zien hoeveel warmte er verloren gaat door de daken van huizen en gebouwen. Om de thermografische gegevens van uw huis te zien en te bespreken, kan u langskomen bij Beter Wonen aan de Gete. Zij zijn elke dinsdag- en vrijdagvoormiddag aanwezig in het gemeentehuis.

Sociale huisvesting in Hoegaarden
Klik hier voor een overzicht en informatie van de sociale huivestingsmaatschappijen (SHM) en sociale verhuurkantoren (SVK) die actief zijn op het grondgebied Hoegaarden. 
Via het lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen is een voorrangsregeling uitgewerkt voor personen met een lokale binding met onze gemeente.

Woonbeleidsplan
IGS Beter Wonen aan de Gete heeft woonbeleidsplannen gemaakt voor de aangesloten gemeenten (Hoegaarden, Landen en Linter). Hier kan u het woonbeleidsplan van Hoegaarden raadplegen.

Leegstand en verkrotting
Lees meer over de inventarisatie en heffing op leegstand en verkrotting van woningen en gebouwen. Beter Wonen aan de Gete volgt dit op voor de gemeente Hoegaarden.

 

Wonen in Vlaams-Brabant

 Bezoek de website van de provincie

 

Wonen langs een waterkant
Wie langs een waterloop woont moet er dan rekening mee dat regelmatig onderhoud van waterlopen noodzakelijk is om de normale waterafvoer te garanderen. Daarom moeten de waterloop en zijn oevers vlot toegankelijk zijn voor de waterbeheerder.De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelt een interesse brochure.

Burenbemiddeling
OCMW Hoegaarden organiseert gratis burenbemiddeling met als doel conflicten tussen buren bespreekbaar te maken. Lees meer.
Bekijk ook de folder "Burenhinder" van Beter Wonen aan de Gete met daarin een stappenplan over hoe je burenproblemen best aanpakt.