Gemeentelijke ruimtelijk structuurplan

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een beleidsrapport dat in grote lijnen de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente voor de volgende jaren zal sturen. Het structuurplan bepaalt de principes waarop het verdere beleid rond ruimtelijke ordening wordt uitgebouwd. Het GRS bepaalt waar er in de toekomst nog kan gebouwd worden; waar er nood is aan extra ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven; waar sociale kavels kunnen gerealiseerd worden en dergelijke meer. Het GRS bestaat zowel uit teksten als bijhorende kaarten.

Tekstboek maart 2012

Kaartboek maart 2012

Besluit van deputatie van Vlaams-Brabant

Advies GECORO
Goedkeuring: GR 08.11.2011 - Publicatie: 2014 - download