Gewenste beleidsmatige ontwikkeling (GBO) meergezinswoningen

Raadpleging bevolking over het beleidskader meergezinswoningen

Hier kan je het beleidskader rond appartementen downloaden zoals het door onze dienst stedenbouw en het schepencollege momenteel wordt toegepast. Vooraleer wij deze visie bezorgen aan de provincie, willen wij deze aftoetsen bij onze bevolking.
Iedereen kan opmerkingen geven ter verbetering van deze visie. Het gemeentebestuur bekijkt dan welke opmerkingen kunnen meegenomen worden in deze nota.

Hoe kan je je aanvullingen over deze nota doorgeven aan het gemeentebestuur:
- per mail : omgeving@gemhoegaarden.be
- per brief : Gemeentebestuur Hoegaarden, dienst omgeving

VOOR 31 juli 2021

Goedkeuring gemeenteraad op 20 april 2021